Podpisanie umowy inwestycyjnej pn. „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy – Łoje-Gręzko”

Dzisiaj, 10 listopada 2023 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Grajewie działającym w imieniu Powiatu Grajewskiego, a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o. ,podpisana została umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Remont DP nr 1966B na odcinkach Brychy  –  Łoje-Gręzko”. 

Umowę podpisano na kwotę 1 110 692,46 zł. Pokryta ona będzie z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości zadania oraz środków własnych Powiatu Grajewskiego i Gminy Radziłów.

Zadanie obejmie prace mi.in: wykarczowanie terenu przy drodze, wykonanie wykopów w gruncie, remont przepustów z wymianą uszkodzonych elementów, wykonanie nawierzchni na podbudowie a kruszywa, umocnienie dna rowów i ścieków, oznakowanie pionowe, czy też zamontowanie barier i balustrad ochronnych.

Planowane zakończenie prac przypada na koniec maja 2024 r.

źródło: https://www.starostwograjewo.pl/aktualnosci/podpisanie-umowy-inwestycyjnej-pn-remont-dp-nr-1966b-na-odcinkach-brychy-loje-grezko.html

Skip to content