Wyniki 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Gmina Radziłów informuje, że ogłoszone zostały wyniki naboru 2 edycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Gmina Radziłów znalazła się na liście beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, którego celem jest wsparcie inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Gmina Radziłów złożyła 2 wnioski o dofinasowanie z przeznaczeniem na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

Promesę wstępną otrzymał jeden projekt złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Radziłowie na realizację Inwestycji pn. „Renowacja ołtarza w kościele pw. św. Barbary w Kramarzewie – etap I”; kwota otrzymanego dofinansowania to 441 000,00 zł .

Skip to content