Jak głosowali mieszkańcy Gminy Radziłów

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r

Frekwencja: 59,89%
Liczba osób uprawnionych: 3 538
Liczba kart ważnych: 2 119
Liczba głosów ważnych: 2 066

KomitetLiczba głosówProcent głosów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ1 47071,15%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE22911,08%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ1517,31%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI1155,57%
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA432,08%
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA351,69%
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY170,82%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU60,29%
Razem2 066100,00%

Kandydaci którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów

Lp.Nazwisko i imionaLiczba głosówProcent głosów
1GWIAZDOWSKI Kazimierz103049,85%
2ANDRUSZKIEWICZ Adam1899,15%
3BOSAK Krzysztof1205,81%
4SASIN Jacek Robert1175,66%
5HOŁOWNIA Szymon Franciszek1125,42%
6KRAJEWSKI Stefan884,26%
7TRUSKOLASKI Krzysztof572,76%
8ZIELIŃSKI Jarosław301,45%
9OLBRYŚ Bogumiła291,40%
10CZARNOWSKI Marek251,21%

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.

Frekwencja: 59,89%
Liczba osób uprawnionych: 3 538
Liczba kart ważnych: 2 119
Liczba głosów ważnych: 2 062

KandydatKomitetLiczba głosówProcent głosów
KOMOROWSKI Marek AdamKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ1 42369,01%
CIEŚLUKOWSKI CezaryKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE37718,28%
KIEŁCZEWSKI AdamKOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ26212,71%
Razem2 062100,00%

Wyniki głosowania w Referendum ogólnokrajowym 2023 r.

Frekwencja: 53,31%
Liczba osób uprawnionych: 3 538
Liczba kart ważnych: 2 119
Liczba głosów ważnych:
Pytanie 1 – 1 772
Pytanie 2 – 1 786
Pytanie 3 – 1 773
Pytanie 4 – 1 765

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
Tak 1,69% 98,31% Nie
Pytanie 2:Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
Tak 2,46% 97,54% Nie
Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
Tak 2,14% 97,86% Nie
Pytanie 4:Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
Tak 1,30% 98,70% Nie
Skip to content