Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa

Zakończona została realizacja zadania pn„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa”. W ramach inwestycjiwykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 6,2 kW oraz instalację elektryczną w budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa.

Podjęte działania przyczynią się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zwiększą efektywność energetyczną budynku, stworzą przestrzeń wiejską umożliwiającą spotkania angażujące społeczność lokalną w życie kulturalne wsi ponadto zwiększą poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej.

Wartość wykonanych prac to 98 223,22 zł, z czego 29 997,00 zł stanowi dofinansowanie.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś’’.

Skip to content