EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły

W dniu 09-10-2023 r., Gmina Radziłów podpisała umowę na dofinansowanie Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego „Część 1) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku.

Dofinansowanie w wysokości 47 870,27 zł zostało udzielone w zakresie finansowo tematycznym: Pracownia przyrodnicza, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Podróż po królestwach – doświadczam, znam, szanuję.”

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia efektu rzeczowego jakim jest wyremontowanie i doposażenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą oraz osiągnięcia efektu ekologicznego  w zakresie:

1) działań bezpośrednich:

  1. Zajęcia edukacyjne: lekcje w klasach IV – VIII, koło przyrodników (ucz. kl. VI – VII),
  2. Warsztaty edukacyjne: Życie w kropli wody (kl. I – III), Świat w powiększeniu (przedszkolaki), Warsztaty prowadzone przez pracowników BPN (kl. VIa, VIIab, VIII), Mój mikroogród w słoiku (po 10 uczniów kl. IV, V i ich rodziców),
  3. Konkursy szkolne z wykorzystaniem platformy e-learningowej (kl. V, VI),
  4. Imprezy szkolne: escape room (IV – VIII), bieg ekologiczny (IV – VIII).

2) działań pośrednich:

  1. 10 audycji Szkolnej telewizji,
  2. 6 artykułów zamieszczonych na internetowej stronie szkoły oraz gminnej strony www,
  3. Informacje w Biuletynie Gminnym, Informacje w Szkolnej Gazetce Pozytywka,
  4. ulotka promująca codzienne ekologiczne zachowania (opracowana przez uczniów).
Skip to content