Odbiory końcowe robót budowlanych

Gmina Radziłów informuje, iż rozpoczęły się odbiory końcowe robót budowlanych dla zadań pn.:

  1. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin”,
  2. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 162505B Klimaszewnica-Kieljany oraz msc. Kieljany”,
  3. ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli działek przyległych do przebudowanych dróg o zgłaszanie ewentualnych uwag m.in. wykonania zjazdów na działki oraz uprzątnięcia terenu przyległego do pasa drogowego.

Uwagi należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, pok. nr 5 (w godzinach pracy Urzędu) w terminie do 09 sierpnia 2023 r.

Skip to content