Raport z konsultacji społecznych dotyczących pogłębionej analizy obszarów rewitalizacji

W niżej zamieszczonych raportach przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych, które były prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Radziłów z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pogłębionej analizy obszarów rewitalizacji.

Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii interesariuszy na temat aktualnych potrzeb i lokalnych problemów, które zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów

Konsultacje trwały w okresie od 24.05.2023 r. do 24.06.2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej opracowanymi raportami ponadto serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji !

Skip to content