Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą

Trwają prace budowlane w miejscowości Mścichy polegające na przebudowie drogi wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Do chwili obecnej przebudowano sieć wodociągową na odcinku ok. 150 m w msc. Mścichy, zbudowano sieć kanalizacyjną na odcinku od Okrasina do Mścich oraz rozpoczęto roboty związane z przebudową drogi. W ostatnich dniach czerwca odbył się częściowy odbiór robót. Planowany termin zakończenia prac – czerwiec 2024 r.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6.334.500,00 zł.  Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja w wysokości 5.500.000,00 zł oraz z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 700.000,00 zł. Pozostała kwota to środki własne Gminy.

Skip to content