Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w gminie Radziłów” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

W ramach projektu wykonany zostanie monitoring centrum miejscowości gminnej Radziłów obejmujący park z miejscami do odpoczynku, placem zabaw, licznymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych, budynek Urzędu Gminy Radziłów, Biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalne sklepy, aptekę, a także przebiegające dookoła parku główne ciągi komunikacyjne, w tym drogę wojewódzką nr 668, z przejściami dla pieszych oraz monitoring wraz z oświetleniem terenu zlokalizowanej w miejscowości Słucz, stacji uzdatniania wody, obiektu istotnego z punktu widzenia zapewnienia ciągłości w zaopatrzeniu w wodę oraz teren Szkoły Podstawowej w Słuczu.

Kwota dofinansowania to 100 000,00 zł. Wartość całego zadania to 125 000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2023 roku.

Skip to content