Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów

Gmina Radziłów zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe. W ramach zadania mieszkańcy zamontowali 36 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kW, 27 instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 5 kW oraz 2 kolektory słoneczne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.940.253,67 zł, z czego dofinasowanie wyniosło 1.420.159,60 zł.

Skip to content