Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem świętej Anny w Radziłowie  w ramach konkursu „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia”  otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja cennych obiektów małej architektury na terenie gm. Radziłów, stanowiących ludową sztukę sakralną.”

Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało:

– renowację krzyży przydrożnych na działce  nr 85, w obrębie ewidencyjnym 0014 Konopki oraz na działce nr 293 w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów;

– uporządkowanie i zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do krzyży przydrożnych na w/w działkach.

Wartość całego zadania to 5 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2023 roku.

Skip to content