Zakończenie programu Youngster w SP Radziłów

Zakończono realizacje dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Radziłowie. W ramach programu Youngster w ciągu roku szkolnego 2022/23 uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dostosowanych poziomem do jego znajomości. Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku.

Skip to content