Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2023 r., o godz. 11 00 w sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka nr 67 położona w obrębie Kramarzewo;
  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka nr 130 położona w obrębie Zakrzewo.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content