Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Radziłów  zaprasza do czynnego udziału w procesie konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

  • 30.05.2023 r. (wtorek) godz. 18:00 – 19:00 w świetlicy wiejskiej  w  Słuczu
  • 30.05.2023 r. (wtorek) godz. 19:30 – 20:30  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie

Na tym etapie, celem konsultacji będzie poznanie opinii interesariuszy na temat aktualnych potrzeb i lokalnych problemów, które zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów.

Obwieszczenie Wójt Gminy Radziłów, powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących pogłębionej analizy obszarów rewitalizacji.

Skip to content