Woda z wodociągu Święcienin zdatna do spożycia

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że w dniu 26.05.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał KOMUNIKAT NR 7/HK/2023, który potwierdza, że usunięto zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu Święcienin,

woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a zatem jest przydatna do spożycia.

Skip to content