Stypendia szkolne

Przypominamy, iż  rodzice/opiekunowie, którym przyznano stypendia szkolne na uczniów  winni złożyć w terminie od 15 do 26 maja 2023 r. faktury/rachunki poniesionych kosztów za II półrocze roku szkolnego 2022/2023 (styczeń –czerwiec). Spełnienie w/w obowiązku umożliwi wypłatę przyznanych środków finansowych wskazanych we wcześniej wydanej decyzji.

Skip to content