Kontynuacja konserwacji ambony w Kościele pw. św. Barbary w Kramarzewie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem świętej Anny w Radziłowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 62 000,00 zł. na kontynuację konserwacji ambony w Kościele świętej Barbary w Kramarzewie.

Dotychczas wykonano prace konserwacyjne polegające na rekonstrukcji kosza ambony  wraz z baldachimem w kształcie żagla. Odnowione zostały także boczne ściany łodzi oraz ornamenty – liny, sznury i kotwica.

Dalszej pracy poddane zostaną schody na ambonę wraz z balustradą.

Skip to content