Informujemy i  zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących pogłębionej analizy obszarów rewitalizacji

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii interesariuszy na temat aktualnych potrzeb i lokalnych problemów, które zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów.

Konsultacje potrwają od 24.05.2023 r. do 24.06.2023 r.

Konsultacje prowadzone będą w następujących  formach:

 1. anonimowa ankieta w postaci papierowej lub elektronicznej
  Ankietę można składać:
  • drogą elektroniczna na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl lub pod linkiem: https://analizaradzilow.webankieta.pl/,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 9:00 – 15.00,
  • osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 2. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej
  Uwagi i opinie można składać:
  • drogą elektroniczna na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 7:30 – 15.45,
  • osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 3. spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w dniach:
  • 30.05.2023 r. (wtorek) w godz. 19:30 – 20:30 w Radziłowie,
  • 30.05.2023 (wtorek) w godz. 18.00 – 19.00 w Słuczu.

Obwieszczenie Wójt Gminy Radziłów, powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących pogłębionej analizy obszarów rewitalizacji.

Skip to content