Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Święcienin

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22ᴼC, w pobranej dnia 19.04.2023 r. próbce wody z wodociągu Święcienin, zaopatrującego miejscowości: Święcienin, Klimaszewnica, Mścichy, Borawskie Awissa, Konopki Awissa, Kieljany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwonki, Sośnia oraz w odniesieniu do wydanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Grajewie komunikatu , nr 6/HK/2023 z dn. 26.04.2023 r., zostały podjęte i zaplanowane działania naprawcze zmierzające do przywrócenia właściwej jakości wody z wodociągu gminnego z ujęcia w Święcieninie.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, ale wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty,

O poprawie jakości wody poinformujemy stosownym komunikatem.

Skip to content