Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa

Poznaliśmy wyniki Programu Odnowy Wsi  Województwa Podlaskiego ,,Kreatywna wieś”. Gmina Radziłów po raz kolejny znalazła się w gronie gmin, które otrzymają wsparcie z budżetu województwa podlaskiego. Dotacja w kwocie 29 997,00 zł umożliwi realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łojach Awissa” w ramach, której wykonana zostanie instalacja elektryczna całego budynku świetlicy wiejskiej wraz z  instalacją fotowoltaiczną. Szacowny koszt inwestycji wyniesie 84 737,74 zł. Inwestycja zrealizowana zostanie do 31.10.2023 r. 

Skip to content