Komunikat o jakości wody z Wodociągu Święcienin

KOMUNIKAT

O jakości wody z Wodociągu Święcienin

Zakład Komunalny w Radziłowie informuje,
że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grajewie decyzją Nr 3/D/HK/2023 z dnia 01 marca 2023 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Święcienin, zaopatrującego miejscowości: Święcienin, Klimaszewnica, Mścichy, Borawskie Awissa, Konopki Awissa, Kieljany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwonki, Sośnia, w zw. z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

W zw. z powyższym Zakład Komunalny w Radziłowie będzie zaopatrywał mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

poprzez:

  • dostarczenie wody butelkowanej
  • możliwość poboru wody odpowiedniej jakości z niżej wymienionych punktów:
  1. Stacja Uzdatnia Wody w Radziłowie, w godz. 07:00- 20:00
    nr tel. do kontaktu: 604-924-178 , 664-051-274
  2. Stacja Uzdatniania Wody w Słuczu, w godz. 07:00- 20:00
    tel. do kontaktu: 604-923-791

Skip to content