Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Radziłów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r.
 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Od 2023 roku stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,20 zł za litr.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

        W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Skip to content