Utrudnienia w ruchu drogowym

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 27.02.2023 r. wznowione zostaną roboty drogowe na odcinku od m. Karwowo do m. Święcienin.

Prowadzone roboty mogą powodować utrudnienia w ruchu. Na czas budowy odcinek robót będzie oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Realizację robót przewiduje się do 19.12.2023 r.

Skip to content