Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów do roku 2030

20 lutego 2023 roku Rada Gminy Radziłów podjęła Uchwałę Nr LI/387/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów do roku 2030. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Radziłów do roku 2030. Dokument stanowi kompleksowe działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze rewitalizacji: miejscowości Radziłów i miejscowości Słucz.

Skip to content