Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów”

Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje do 5 kW

  1. Sosnowscy Edyta Agnieszka i Jan Sebastian
  2. Sienkiewicz Ryszard

Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje powyżej 5 kW

  1. Sulewski Karol
  2. Konopka Adrian
Skip to content