Informacja o planowanych przebudowach dróg

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż rozpoczęły się prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowo –  kosztorysowych  dla następujących dróg:

  • droga gminna nr 104170B (ul. Ogrodowa) w msc. Radziłów,
  • droga wojewódzka 668 Piątnica Poduchowna – Osowiec  (ul. Łomżyńska),
  • droga wojewódzka 668 Piątnica Poduchowna – Osowiec (ul. Plac 500 lecia),
  • droga wojewódzka 668 Piątnica Poduchowna – Osowiec  (ul. Karwowska).

W związku z powyższym Wójt Gminy Radziłów zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci wykonania  przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych zlokalizowanych w/w dróg.

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 5 do dnia 01 marca 2023 r.

Skip to content