ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Wójt Gminy Radziłów informuje mieszkańców z terenu gminy Radziłów o możliwości składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NA 2023 ROK.

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Radziłów, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego oraz nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (II transza – max. 1,5 tony w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.)

WAŻNE!
W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r. powiększa limit określony na 2023 r. o ilość niezakupionego węgla.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń . Pracownik urzędu będzie kontaktował się telefonicznie z osobami, które złożyły odpowiedni wniosek i spełniają warunki uprawniające do nabycia węgla w preferencyjnej cenie.

Wnioski złożone w 2023 r. będą rozpatrywane po zakończeniu weryfikacji wniosków z 2022 r.

Wnioski można pobrać i składać w Urzędzie Gminy Radziłów, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Skip to content