ROK 2022 W LICZBACH

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu podsumowanie roku 2022 z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego.

Liczba mieszkańców gminy Radziłów na koniec roku 2022 wynosiła 4705 osób, to o 75 osób mniej w stosunku do roku 2021. Od lat obserwujemy, iż liczba mieszkańców z roku na rok maleje.

Ruch meldunkowy na dzień 31 grudnia 2022 przedstawiał się następująco:

  • zameldowania na pobyt stały: 90
  • wymeldowania z pobytu stałego: 146
  • zameldowania na pobyt czasowy: 29
  • wymeldowania z pobytu czasowego: 30

W 2022 roku na terenie naszej gminy przybyło 34 dzieci (19 dziewczynek i 15 chłopców).
Cykl urodzeń rozpoczęła Lena- urodzona 14 stycznia, natomiast rok zamknęła Martyna- urodzona 20 grudnia. W Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 26 małżeństw, odnotowano 6 rozwodów.  Zmarło 72 mieszkańców naszej gminy (25 kobiet i 47 mężczyzn).

Corocznym i wyjątkowym wydarzeniem są Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się 16 października, podczas której Wójt Gminy Radziłów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 9 par  z terenu naszej gminy.

Skip to content