Otwarte Mistrzostwa Radziłowa w Tenisie Stołowym

Urząd Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie, serdecznie zapraszają do udziału w XIII Otwartych Mistrzostwach Radziłowa w Tenisie Stołowym, które rozegrane zostaną 29 stycznia 2023 r. (niedziela) w sali gimnastycznej przy ulicy Sportowej 1. Zapisy do rozgrywek będą prowadzone w godz. 10.00 – 10.15.

Kategorie rozgrywkowe:

 1. Szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy rozdzielnie)
 2. 16 – 49 lat
 3. 50 lat i starsi
 4. Open

Nagrody: statuetki w kategorii 1, puchary w kategoriach 2-4.

RAMOWY REGULAMIN XIII OTWARTYCH MISTRZOSTW W TENISIE STOŁOWYM

Cel :

 1. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku.
 2. Promocja Gminy Radziłów.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Organizator:

 1. Urząd Gminy w Radziłowie.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie.

System rozgrywek:

 1. Pucharowy do dwóch porażek.
 2. Mecze do 2 zwycięskich setów (półfinały oraz mecze o miejsce I i III – do trzech wygranych setów).
 3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTS.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 2. Sprzęt sportowy zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektu i zasad ustalonych przez organizatorów.
 4. Sprawy sporne, wynikłe w czasie turnieju, rozstrzyga organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
  w szatni i na trybunach.
 6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników – na koszt własny.
Skip to content