Odbiór folii rolniczych

Szanowni Rolnicy,

Został uruchomiony nabór wniosków  przez NFOŚiGW  dotyczących usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej. Obserwując aktualną sytuację i docierające głosy rolników o braku odbioru folii z gospodarstw rolnych Gmina Radziłów, podjęła decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Proszę o pilne wypełnienie wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej www.radzilow.pl i złożenie go do Urzędu Gminy Radziłów pokój nr 3a. Wnioski będą przyjmowane do 20 stycznia 2023 r

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Folia powinna być związana w paczki po 30 kg. Proszę o zwrócenie uwagi aby folia była czysta tj. opróżniona z zanieczyszczeń.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Skip to content