Harmonogram rekrutacyjni do przedszkoli i klas I 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Od 06.02.2023

do 13.02.2023

Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkole podstawowej

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnych, zespołu wychowania przedszkolnego lub kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

Od 14.02.2023

do 07.03.2023

Od 22.03.2023

 do 31.03.2023

Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, kl. I oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych

Do 08.03.2023

Do 04.04.2023

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola/szkoły

09.03.2023

05.04.2023

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

Od 10.03.2023

do 17.03.2023

Od 06.04.2023 do 11.04.2023

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odpowiednio do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego lub kl. I.

21.03.2023

12.04.2023

Skip to content