Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Radziłów  zaprasza do czynnego udziału w procesie konsultacji społecznych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, Radnych, Sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

8.12.2022 r. (czwartek) godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej  w  Słuczu

8.12.2022 r. (czwartek) godz. 18:30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie

Na tym etapie, konsultowany będzie  projekt uchwały Rady Gminy w Radziłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ponadto, przedstawiona zostanie metodologia, która posłużyła do przygotowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Radziłów.

Skip to content