SPRZEDAŻ PREFERENCYJNA PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY RADZIŁÓW

 nformujemy, że Gmina Radziłów rozpoczęła sprzedaż węgla kamiennego (ekogroszek, groszek, orzech) w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 1 800,00 zł brutto za tonę.

LIMIT WĘGLA DLA JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYNOSI:

  1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
  2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg;
  3. w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r. powiększa limit określony na 2023 r.

Podstawą do odbioru węgla jest faktura VAT za zakupiony węgiel wystawiona przez pracownika Urzędu Gminy Radziłów. Wcześniej należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy w BS Jedwabne o /Radziłów nr 21 8752 1016 0260 0114 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy.

Gmina Radziłów zawarła umowę na dystrybucję węgla ze Spółdzielnią Usług Rolniczych w Radziłowie, ul. Karwowska 19 a.

Z tego punktu mieszkańcy gminy po okazaniu faktury zakupu mogą odebrać zamówiony węgiel.

W przypadku odbioru węgla przez osoby trzecie wymagane jest upoważnienie do odbioru węgla ze wskazaniem danej osoby wraz z jej numerem i serią dokumentu tożsamości podpisane przez osobę, która złożyła wniosek o preferencyjny zakup węgla.

  

WAŻNE !

Węgiel nie jest workowany.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń. Pracownik urzędu będzie od 14.12.2022 r. kontaktował się telefonicznie z osobami, które złożyły odpowiedni wniosek i spełniają warunki uprawniające do nabycia węgla w preferencyjnej cenie.

 W razie pytań należy kontaktować się z Panią Natalią Walewską pod numerem tel. 86 273 71 19

Skip to content