Przebudowa drogi gminnej w msc. Mścichy wraz  z niezbędna infrastrukturą

Dnia 13 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę z Wykonawcą, przedstawicielem Konsorcjum firm w skład której wchodzą firmy: EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów, Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, ul. Papieża Jana Pawła II, 18-300 Zambrów, STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. komandytowa, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mścichy, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Mścichy.

W ramach zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Okrasin do miejscowości Mścichy oraz w Mścichach o łącznej długości ok. 3 km, zostanie przebudowana sieć wodociągowa w miejscowości Mścichy o łącznej długości ok. 150 m oraz powstanie droga o nowej nawierzchni asfaltowej długości ok. 700 mb.

Koszt inwestycji wyniesie 6.334.500,00 zł.  Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja w wysokości 5.500.000,00 zł. Pozostała kwota to środki własne Gminy.

Skip to content