Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w dniach  od 16 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023r. wyłożone zostaną  do publicznego wglądu   Projekty  miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.  Zapoznanie się z projektami możliwe będzie w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, pokój nr 3A, w godzinach pracy Urzędu . Projekty zostaną również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów na stronie https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ .

Projekty dotyczą:

 – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskiej oraz terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1812B (https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-12-08-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-obszaru-funkcjonalnego-miejscowosci-gminnej-radzilow-terenu-polozonego-przy-ul-lomzynskiej-oraz-tere.html )

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Mścichy

(https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-12-08-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-w-obrebie-wsi-mscichy.html )

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze – Dębówka (https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-12-08-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-obszaru-funkcjonalnego-miejscowosci-gminnej-radzilow-oraz-czesci-obszaru-dusze-debowka.html)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14 o godz. 10oo

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content