Segregacja śmieci w oczach dzieci – najmłodsi ekolodzy w gminie Radziłów

W dniach  21.10.2022 r. oraz 26.10.2022 r. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Radziłów – Anna Borowska-Wróbel wzięła udział w spotkaniach  z dziećmi  z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie. Uczestnikami spotkania  w dniu 21.10 były dzieci  z grupy sześciolatków „a” i „b”  natomiast w dniu 26.10 z grupy pięciolatków. Dzieci uczestniczyły w przeprowadzonych zajęciach w ramach realizowanego w przedszkolu międzyszkolnego projektu „Zdrowa Ziemia Zdrowi My”. W związku z realizowanym modułem projektu dotyczącym ochrony środowiska zaproszono przedstawiciela urzędu do szkoły. Tego typu spotkania urzędników z dziećmi ukierunkowane są na podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci mieszkających na terenie gminy Radziłów.  Nauka w zakresie ekologicznych postaw wśród najmłodszych, w przyszłości zaprocentuje w codziennych, proekologicznych nawykach. Podczas spotkania przedstawiono zakres wykonywanych działań oraz tematykę związaną z ochroną środowiska i  gospodarką odpadami w naszej gminie. Poruszane były m.in. problemy segregacji odpadów, zanieczyszczenia środowiska wodnego, zanieczyszczenia powietrza i ochrony przyrody.  Przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach dotyczących przede wszystkim segregacji śmieci oraz dokonania oceny działań związanych z ekologią. Podczas dyskusji wyraziły swoje opinie w temacie możliwości ochrony środowiska i poprawy jakości segregacji odpadów. Zapoznały się z przygotowanym przez urząd „ Kodeksem przyjaciela przyrody” i wyraziły chęć jego przestrzegania. W nagrodę za aktywne uczestnictwo w spotkaniu wszystkie dzieci otrzymały medale, dyplomy oraz inne upominki. Spotkania zakończyły się wspólnymi zdjęciami. Dziękujemy wychowawczyniom grup uczestniczących w spotkaniu oraz Dyrektorowi szkoły Pani Anecie Michałowskiej za zaproszenie.

Skip to content