Konsultacje społeczne

Informujemy i  zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Pod konsultacje poddane zostają:  

 • Projekt uchwały Rady Gminy w Radziłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje potrwają od 15.11.2022 r. do 27.12.2022 r.

Prowadzone będą w formie:

 1. Formularza uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, który można składać:
  • Drogą elektroniczną na adres: inwestycje@gminaradzilow.pl       
  • Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
  • Osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych
 2. Zbieranie uwag ustnych:
  • Przekazywanych z wykorzystaniem numeru telefonu 86 273 71 15
   od 7:30 do 15:45 od poniedziałku do piątku
  • Przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14,
   19-213 Radziłów
  • Osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych
 3. Spotkania konsultacyjne, które odbędą się:
  • 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 15:30 w msc. Słucz
  • 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 18:30 w msc. Radziłów
Skip to content