ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Wójt Gminy Radziłów informuje mieszkańców z terenu gminy Radziłów o możliwości składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

 Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Radziłów, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego oraz nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (I transza – 1,5 tony do końca 2022 r. i II transza – 1,5 tony w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.)

 Informujemy, że zbierane, do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” wnioski posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel. Natomiast po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, wnioski będą traktowane jako złożone zgodnie z ustawą.

Aktualnie nie ma jeszcze w obrocie prawnym zarówno samej ustawy, jak też przepisów wykonawczych w postaci rozporządzeń. Nasze działania mają charakter wyprzedzający, tak by być gotowym na moment wejścia w życie nowych przepisów prawa.

Wnioski można pobrać i składać w Urzędzie Gminy Radziłów, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Skip to content