Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1425 (0024 Radziłów)

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz protokołu Komisji przetargowej z dnia 04 października 2022 r uprzejmie informuję, iż do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1425 o pow. 345 m ² stanowiącej własność Gminy Radziłów, położonej w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów gm. Radziłów opisanej w Księdze Wieczystej Nr LM1G/00021270/1 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych, który odbył się dnia 04 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów dopuszczono jednego uczestnika natomiast osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

cena wywoławcza nieruchomości : 11 744,66 zł brutto (w tympodatek VAT wg. stawki 23 %)

osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości: 11 900,00 zł brutto (w tympodatek VAT wg. stawki 23 %)

nabywca nieruchomości – Pan Stanisław Bieńkowski, zam. Radziłów

Skip to content