Doposażenie jednostek OSP w ramach dotacji Województwa Podlaskiego

W ramach dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego dokonano zakupów wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Radziłów (OSP Radziłów, OSP Klimaszewnica, OSP Słucz, OSP Glinki):

  1. Obejmy mocujące do butli kompozytowych
  2. Ubrania specjalne
  3. Buty strażackie
  4. Latarki
  5. Kominiarki
  6. Hełmy
  7. Radiotelefon
  8. Zestaw kominiarski

Powyższy sprzęt został przekazany ww. jednostkom OSP, z pewnością wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych.

Skip to content