Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie

27.10.2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wójt Gminy Radziłów podpisał porozumienie  na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie”

 Zadanie zostanie zrealizowane w ramach pozyskanego dofinasowania z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 i obejmie montaż i podłączenie słupów i opraw oświetleniowych na nieoświetlonym dotychczas w pełni terenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie obejmującym przestrzeń placu zabaw i kompleksu turystyczno-rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, miasteczkiem ruchu drogowego, stadionem lekkoatletycznym  oraz monitoring punktów newralgicznych. Działania  stanowią systemowe rozwiązanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

Kwota dofinansowania to 100 000,00 zł. Wartość całego zadania to ok. 125 000,00 zł.

Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2022 roku.

Skip to content