Youngster w Szkole Podstawowej w Radziłowie

Organizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów klas ósmych, będzie możliwa dzięki zakwalifikowaniu się Szkoły Podstawowej w Radziłowie do Programu Youngster. Jest to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku.

Dodatkowe zajęcia językowe, które mają być uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, są skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych.  Zajęcia prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach będą dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Będą realizowane w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Ogłoszenie o naborze na zajęcia oraz więcej szczegółowych informacji przesłano wszystkim rodzicom uczniów klas ósmych przez dziennik elektroniczny.

Tegoroczną, 16. już edycję Programu Youngster zainaugurowało szkolenie metodyczne dla nauczycieli w formule online. W trakcie spotkania przedstawiono pedagogom koncepcję i założenia metodologiczne Youngstera, a także kwestie logistyczno-organizacyjne związane z realizacją Programu w nadchodzących miesiącach. W dwudniowym szkoleniu wzięli udział nauczyciele z 31 szkół podstawowych, którzy po wakacjach będą realizowali dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla ósmoklasistów w swoich placówkach. Wśród szkolących się osób była również pani Edyta Sosnowska, która prowadzić będzie wspominane zajęcia już od września tego roku szkolnego.

Skip to content