Przebudowa drogi do Wypych

Trwa realizacji zadania pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37”. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 536 248,73 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 359 436,29 zł.  Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży

Skip to content