Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo

Dnia 5 wrześnie 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego prac związanych z realizacją zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo”. Projekt zrealizowano w systemie zaprojektuj-wybuduj. Swoim zakresem obejmowało budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, budowę nowej konstrukcji jezdni na długości 46 m, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej, odtworzenie rowu melioracyjnego, utwardzenie pobocza płytami Yomb. Wartość inwestycji 127 995,03 zł, dofinansowanie stanowiło 84 560,00 zł.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Skip to content