Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania ,,Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy” . Inwestycja swoim zakresem objęła zagospodarowanie działki nr 99/14 w miejscowości Mścichy. Utworzony został parking, plac manewrowy, chodniki o nawierzchni żwirowej oraz nawierzchni z kostki betonowej. Przestrzeń wyposażono w altankę z ławkami i stołami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę informacyjną, zastosowano oświetlenie hybrydowe.

Uporządkowany teren tworzy teraz komfortową przestrzeń do odpoczynku i rekreacji,  przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

Wartość robót budowalnych wyniosła  213 571,78 zł, zaś dofinansowanie stanowiło 70 565,00 zł.

Inwestycja pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichywspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content