Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Radziłowie informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Radziłów wraz   z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego               na 2022 r. Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Radziłów

Plac 500- lecia 14

19-213 Radziłów

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie: 3 – 31 października 2022 r.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Skip to content