Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo

Z dniem 27 lipca 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót i tym samym zakończono inwestycję pn. ,,Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo”. Zadanie swoim zakresem obejmowało rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Dobudowano budynek wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu tj.: przyłączem wodociągowym oraz przyłączem do kanalizacji sanitarnej. W nowo powstałym obiekcie wydzielono kuchnię, korytarz, WC męskie i WC damskie łącznie z WC dla osób niepełnosprawnych. Dookoła budynku wykonano opaskę z płytek chodnikowych. Wartość inwestycji wyniosła 212 532,34 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.

Skip to content