Stacja Uzdatniania Wody w Słuczu

Zakończone zostało zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Słucz” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania został przebudowany i zmodernizowany budynek stacji uzdatniania wody, wybudowano dwa zbiorniki wyrównawcze, wymieniono obudowy studni głębinowych, przebudowano osadniki popłuczyn, przebudowano istniejącą infrastrukturę technologiczną oraz utwardzono dojścia i dojazdy do obiektów kostką brukową.

Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 303 894,39 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 1 844 206,82 zł.

Skip to content