Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych edycja II – wyniki

Poznaliśmy wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Otrzymane środki stanowią ogromne wsparcie finansowe w realizacji zadań inwestycyjnych. Dzięki dofinansowaniu zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

 „Przebudowa drogi gminnej w msc. Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą”

„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin”

 „Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo-Ostrowik”

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV’’

Skip to content