Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo

Prowadzone są prace budowlane w świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo. Do istniejącej świetlicy dobudowany zostanie budynek o powierzchni 49 m2. Wokół budynku zostanie wykonana opaska z płytek chodnikowych. W ramach inwestycji powstanie budynek o łącznej powierzchni ok. 141 m2 dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  Prace potrwają  do września 2022  r.  Wartość inwestycji wynosi 212 532,34 zł. Środki finansowe pochodzą z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.

Skip to content